Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

W przeddzień 11 listopada klasy czwarte zaprosiły uczniów klas I-III wraz z nauczycielami na akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległosci. W historyczną podróż zabrały nas piosenki, które towarzyszyły takim wydarzeniom jak powstanie listopadowe, styczniowe, powstania śląskie. Z okazji święta życzyliśmy wszystkim pomyślności.

POWRÓT