Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Zielona szkoła

28 maja - czwartek

Za nami kolejny dzień z. Tym razem dzień sportu.

Zaczęliśmy go w środę, ale pogoda pokrzyżowała nam plany.

Teraz jednak dopisała i mogliśmy rozegrać zawody.

Składały się nań następujące konkurencje:
bieg z ringiem, chód z ringiem na głowie, skoki z piłką, bieg z kozłowaniem.

Dobrą zabawę mieli zarówno ci, którzy przegrali jak i ci, którzy wygrali,

a przecież o dobrą zabawę w tym wszystkim chodziło.

POWRÓT