Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Tradycją naszej szkoły są popisy pianistyczne.

Ostatni odbył się 21 listopada w auli naszej szkoły. Wzięło w nim udział kilkunastu uczniów uczących się grać na pianinie.

Każdy z nich zaprezentował przygotowany przez siebie utwór. Jak zwykle dopisała publiczność, która ochoczo oklaskiwała występy młodych pianistów.

POWRÓT