Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Jak wiadomo czytanie książek ma ogromny wpływ na rozwój młodego człowieka. Poszerza zdolności językowe, pobudza wyobraźnię, uspokaja, rozwija inteligencję emocjonalną. Dlatego staramy się zachęcać uczniów do takiej formy spędzania wolnego czasu. Jedną z okazji jest udział w powiatowym konkursie Wielka Liga Czytelnicza, organizowanym przez Stowarzyszenie "Wielka Liga" oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM". Zadaniem uczestników jest czytanie w ciągu roku szkolnego (samodzielnie lub z pomocą rodziców) książek zaproponowanych przez organizatorów oraz rozwiązywanie testów dotyczących przeczytanych książek.

W tym roku do konkursu przystąpiło 27 uczniów klas 1-4, z czego zdecydowaną większość stanowili uczniowie klas 1! Piętnaścioro z nich wzięło udział w marcu w rywalizacji wyłonienia trzech Mistrzów Szkoły, którzy będą reprezentowali ją na ostatnim powiatowym etapie. Mistrzami Szkoły zostały: Kinga z klasy 4a, Maja z klasy 4b oraz Lena z klasy 3a. 

Po przeczytaniu finałowej książki, w maju, uczennice przystąpiły do etapu powiatowego i zajęły w nim wysokie miejsca. Kinga i Maja zostały Mistrzyniami Powiatu, natomiast Lena otrzymała tytuł I Wicemistrza Powiatu. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do konkursu w nowym roku szkolnym :)

POWRÓT