Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Uczniowie klasy siódmej podczas zajęć w pracowni anatomicznej poznawali doświadczalnie budowę i funkcje układu wydalniczego. 

POWRÓT