Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Rekrutacja

Formularz Rekrutacjny


MIEJSCE ZAMIESZKANIA


MIEJSCE ZAMELDOWANIA


SZKOŁA REJONOWA


POPRZEDNIA SZKOŁA


WYBÓR DRUGIEGO JĘZYKA:


CZY UCZEŃ MIAŁ KONTAKT Z WYBRANYM JĘZYKIEM? JAK DŁUGO?:


DANE OSOBOWE: RODZINY

MATKA / OPIEKUN

Wymagane podanie danych minimum jednego rodzica

OJCIEC / OPIEKUN
POWRÓT