Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Historia szkoly

Nie tak dawno temu, bo we wrześniu 1991 roku, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, pewna Dobra Wróżka, Pani Jolanta Kałuża, rozpoczęła swoje czary. Zaczęła je od otwarcia „Domowego Przedszkola” – początkowo dla niewielkiej, bo ośmioosobowej grupy maluchów. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez Nią osobiście. Po ukończeniu przez dzieci edukacji przedszkolnej, rodzice poprosili Panią Jolę o to, aby ich dzieci mogły kontynuować naukę w szkole podstawowej, nad którą pieczę sprawowałaby Ich Pani.

1 września 1992 roku w domu przy ulicy Harcerskiej 6, który należał do rodziny Dobrej Wróżki, rozpoczęła działalność Prywatna Szkoła Podstawowa. Naukę w niej rozpoczęło 27 uczniów, którzy razem ze swoimi paniami uczyli się i bawili. Pani Jolanta Kałuża miała do pomocy wówczas pięciu pedagogów.

Czary trwały dalej. Wkrótce liczba uczniów wzrosła przeszło dwukrotnie, co pozwoliło na otwarcie już nie dwóch, a pięciu klas. 14 października 1993 roku w Dniu Edukacji Narodowej placówce nadano nazwę – Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak Dom”.

Jednak Nasza Dobra Wróżka nie poprzestała na tym. W związku z dużym zainteresowaniem rodziców, którzy chcieli zapisać swoje dzieci do cieszącej się coraz lepszą opinią nowej placówki, Pani Dyrektor rozpoczęła starania o  przydzielenie przez władze miasta większego obiektu na siedzibę szkoły. Magia „Szkoły Jak Dom” zaczęła działać! I w tym przypadku starania przybierały coraz bardziej wyraźny kształt. Działania Dobrej Wróżki zostały wkrótce dostrzeżone i, jak to w baśniach bywa, wynagrodzone – w styczniu 1994 roku radni miasta Katowice przyznali szkole budynek oświatowy przy ulicy Witosa 18. Nową siedzibę poddano generalnemu remontowi, dzięki któremu możliwe się stało przyjęcie wszystkich chętnych uczniów. W roku szkolnym 1994/1995 liczba dzieci zwiększyła się prawie trzykrotnie i powstało 10 klas. W lipcu 1995 roku przystąpiono do dalszej rozbudowy obiektu szkolnego i dobudowano kolejnych 6 sal lekcyjnych.

Dobra Wróżka postanowiła spełniać życzenia także starszych dzieci - 1 września 1999 roku w związku z reformą systemu edukacyjnego w Polsce, powstało Prywatne Gimnazjum„Amicus”. Wróżka mogła z rosnącym zadowoleniem obserwować wspaniałe rezultaty swojej pracy –przez kolejne lata uczniowie gimnazjum osiągnęli wiele sukcesów, przynosząc dumę zarówno szkole, swoim Rodzicom, jak i nauczycielom.

Co wtedy zrobiła Nasza Dobra Wróżka? Czy to był już koniec jej pracy? Skądże! Postanowiła stworzyć możliwości absolwentom Gimnazjum „Amicus”. 1 września 2000 roku otwarto podwoje liceum ogólnokształcącego, w którym młodzież mogła uczyć się pięciu przedmiotów wykładanych w języku angielskim. W styczniu 2001 roku rozpoczęto kolejną rozbudowę szkoły. Zespół Szkół Prywatnych wzbogacił się o kolejne piętro, a dotychczasowa powierzchnia została podwojona. Działalność Naszej Wróżki pozwoliła pokonać barierę języka – w 2004 roku, wśród pierwszych abiturientów Liceum Ogólnokształcącego im. Melchiora Wańkowicza,  byli absolwenci, którzy zdali maturę dwujęzyczną.

Machina ruszyła. Czary czy nie czary, lata starań przyniosły niezwykłe owoce – praca Wróżki została doceniona także poza granicami naszego kraju. W styczniu 2007 roku liceum uzyskało certyfikat IBO (International Baccalaureate Organization), który pozwolił na wprowadzenie programu tzw. Międzynarodowej Matury. W 2008 roku wszyscy absolwenci IBO zdali egzamin dojrzałości i mogli rozpocząć studia na wybranych przez siebie uczelniach całego świata.

Co dzisiaj dzieje się z Naszą Dobrą Wróżką? Czy jej czary są już definitywnie zakończone? Oczywiście, że nie. Dziś Zespół Szkół Prywatnych posiada dwa budynki szkolne, halę gimnastyczną, aulę, pracownie językowe, informatyczne, biologiczne, fizyczne, chemiczne i bibliotekę. W 2010 roku rozpoczęła się kolejna rozbudowa szkoły, sala gimnastyczna została zburzona, a na jej miejscu stanęła pełnowymiarowa hala sportowa, ponadto dobudowane zostały sale lekcyjne, w których uczniowie mogą uczyć się języków obcych. Pani Dyrektor Jolanta Kałuża daje możliwość realizacji zawodowej ok. 70 pracownikom dydaktycznym, którzy kształcą w sumie ponad 450 uczniów. Wysoki poziom nauczania potwierdzają zarówno liczne sukcesy odnoszone przez młodzież w wielu konkursach przedmiotowych, jak i ilość punktów zdobywanych przez uczniów podczas testów i egzaminów zewnętrznych. Czy to baśń? Choć może tak brzmieć, zakończenie wciąż nie jest napisane…