Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Media o nas

Od 5 września 1992 roku minęło dwadzieścia lat. Z małej grupy uczniów, kierowanej przez piątkę nauczycieli – w początkowym okresie „Szkoły jak Dom” – powstał kompleks szkół, w którego skład wchodzą: Prywatne Przedszkole „Domowe Przedszkole”, Prywatna Szkoła Podstawowa „Szkoła jak Dom”, Prywatne Gimnazjum „Amicus”, Prywatne Liceum im. Melchiora Wańkowicza z Międzynarodową Maturą i Complex of Silesian International Schools. Zespół Szkół Prywatnych mieści się obecnie w trzech budynkach szkolnych, posiada pełnowymiarową halę sportową, aulę, pracownie językowe, informatyczne, chemiczne, fizyczne, biologiczne, plastyczne, bibliotekę, odnowione sale lekcyjne, boiska, świetlicę i stołówkę.

Przez lata powiększyła się liczba uczniów, wzrosła także ilość pracowników dydaktycznych, nie zmieniła się jednaj idea „Szkoły jak Dom”. Celem Szkoły nadal jest uczenie młodego człowieka prawdziwych wartości. Dbanie o to, aby absolwent Zespołu Szkół Prywatnych wkraczał świadomie w dorosłość – wyposażony w wiedzę i umiejętności, gotowy do rozpoczęcia samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Znający historię i szanujący tradycjętolerancyjny wrażliwy na obecność drugiego człowieka.


Zobacz film promujący nowoczesny Zespół Szkół Międzynarodowych. Nasza szkoła pozwala na rozwinięcie zainteresowań i poszerzenie horyzontów.