Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Jak każdego roku wiosną, w tym tygodniu uczniowie ósmych klas polskiej szkoły podstawowej i klasy 1IP w szkole międzynarodowej przystapili do egzaminu ósmoklasisty. Tym razem przygotowaliśmy się do egzaminów w trybie nauki zdalnej, co - jak wiele rzeczy w ostatnich miesiącach - nie było wcale łatwe. Mamy jednak nadzieję, że wyniki, kóre ogłoszone zostaną na początku lipca, okażą się równie imponujace jak w poprzednich latach. Z pewnością pochwalimy się nimi tutaj. Mocno trzymamy kciuki za naszą młodzież!

POWRÓT