Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

System oceniania

 

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 2011/12

Ocena

Kryterium

Wzorowa

Uczeń po dokonaniu bilansu zgromadził:

Powyżej 40 punktów dodatnich
Posiada nie więcej niż 5 punkty karne
posiada nie więcej niż 5 spóźnienia
Nie ma żadnej oceny nieusprawiedliwionej
Przejawia pozytywną aktywność w szkole i poza nią

Bardzo dobra

Uczeń po dokonaniu bilansu zgromadził:

Od 30 do 39 punktów dodatnich
Posiada nie więcej niż 10 punktów karnych
Posiada nie więcej niż 7 spóźnień
Nie ma żadnej nieobecności nieusprawiedliwionej
Przejawia pozytywną aktywność w szkole i poza nią

Dobra

Uczeń po dokonaniu bilansu zgromadził:

Od 20 do 29 punktów dodatnich
Posiada nie więcej niż 20 punktów karnych
Posiada nie więcej niż 10 spóźnień
Nie ma żadnej nieobecności nieusprawiedliwionej
Przejawia pozytywną aktywność w szkole i poza nią

Poprawna

Uczeń po dokonaniu bilansu posiada:

Od 10 do 19 punktów ujemnych
Posiada nie więcej niż 30 punktów karnych
Posiada nie więcej niż 13 spóźnień
Ma nie więcej niż 5 nieobecności nieusprawiedliwionych

Nieodpowiednia

Uczeń po dokonaniu bilansu posiada:

Od 1 do 9 punktów ujemnych
Posiada nie więcej niż 40 punktów karnych
Posiada nie więcej niż 16 spóźnień
Ma nie więcej niż 10 nieobecności nieusprawiedliwionych

Naganna

Uczeń po dokonaniu bilansu posiada:

Nie posiada punktów dodatnich
posiada więcej niż 40 punktów ujemnych
Jeżeli:

stosuje używki (narkotyki, alkohol, papierosy)
dopuścił się kradzieży
pobił innego ucznia
znęca się nad innymi fizycznie bądź psychicznie

O ostatecznej ocenie z zachowania decyduje Rada Pedagogiczna i jej Przewodnicząca – Pani Dyrektor mgr Jolanta Kałuża.