Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Akademia rodzica

1. CZYTAJMY NASZYM DZIECIOM  - mgr Magdalena Osiecka

2. WSPÓLNE MUZYKOWANIE - mgr Aleksandra Gąsiorczyk

3. ZDROWE ODŻYWIANIE - mgr Izabela Szostak

4. ORGANIZACJA PRACY DOMOWEJ - mgr Iwona Iwanczenko

5. WYCHOWAWCZE ASPEKTY SPORTU - mgr Magdalena Koziołek

6. JAK ZACHĘCIĆ DZIECKO DO JEDZENIA? - mgr Marta Dolata

7. ROLA PIOSENKI W UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU JĘZYKÓW OBCYCH - mgr Renata Matyja

8. UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ - mgr Grażyna Dachowska 

9. BACKGROUND HEARING, CZYLI ANGIELSKI W TLE - mgr Grażyna Gordzielik

10. W ŚWIECIE BAJEK I BAŚNI - WPŁYW BAJEK I BAŚNI NA ROZWÓJ OSOBOWOŚCI DZIECI - mgr Marzena Piekarczyk

11. Jak pomóc swojemu dziecku w nauce języka angielskiego? - mgr Alicja Gromadzka

12. ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE I... POWINIEN - mgr Aleksandra Gąsiorczyk

13. MULTIMEDIA - POMOC DLA UCZNIA I NAUCZYCIELA - dr Agnieszka Twaróg-Kanus

14. WSPOMAGANIE TWÓRCZEGO ROZWOJU DZIECKA - mgr Marzena Piekarczyk

15. DZIECI EKRANU - mgr Magdalena osiecka

16. ZNACZENIE MUZYKI W ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA - mgr Klaudia Szymanowska

17. FOBIA SZKOLNA- mgr Grażyna Dachowska

18. JAK BYĆ RODZICEM DOSKONAŁYM? - mgr Marta Kucharczyk