Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Programy

Nowoczesne techniki uczenia się

W dzisiejszym świecie nie sposób przyswoić wiadomości bez zastosowania nowoczesnych technik uczenia się. Sukces w zdobywaniu wiedzy zależy od szybkości i skuteczności nauki,  sprawnego czytania, aktywnego słuchania, umiejętności zapamiętywania, dobrej koncentracji, czytelnych technik notowania, właściwej organizacji nauki oraz od wiary w swoje możliwości, motywacji do pracy i umiejętności zwalczania stresu.

W Prywatnej Szkole Podstawowej „Szkoła jak Dom” kurs z efektywnych technik uczenia się trwa trzy lata i obejmuje klasy trzecie, czwarte i piąte. Na pierwszych lekcjach uczniowie dowiadują się o tym, jak działa nasz mózg, jakie są jego możliwości, w jaki sposób możemy usprawnić jego działanie, czyli otrzymują instrukcję obsługi swojego umysłu.

klasach trzecich program przewiduje zabawy z zakresu podnoszenia poziomu koncentracji oraz poprawiające podzielność uwagi, ćwiczenia usprawniające pamięć bezpośrednią i długotrwałą,   ćwiczenia z zakresu aktywnego słuchania. W klasach najmłodszych wprowadzane są również ćwiczenia zawierające elementy szybkiego czytania, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania tempa postrzegania wzrokowego. Dzieci zapoznawane są również z nieliniowymi technikami notowania czyli mapami pamięci.

klasach czwartych uczniowie pracują nad szybkim i efektywnym czytaniem, doskonalą pamięć logiczną i mechaniczną, podnoszą swój poziom koncentracji oraz rozwijają umiejętności w zakresie notowania technikami map myśli.

Uczniowie klas piątych kształcą się w umiejętnościach inteligentnej lektury i nadal doskonalą czytanie z dobrym zrozumieniem oraz aktywne słuchanie, poznają nowe techniki zapamiętywania, do zapisywania informacji stosują notatki wewnętrzne, liniowe, strukturalne i nieliniowe, pracują nad organizacją pracy umysłowej oraz uczą się, jak eliminować wysoki poziom stresu.

Na każdym poziomie nauki dzieci zdobywają umiejętności w dziedzinie sprawnego i skutecznego myślenia,  co pobudza kreatywność i umożliwia uczniom stać się ludźmi myślącymi. Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia pokazowe, które odbywają się każdego roku w dni otwarte Prywatnej Szkoły Podstawowej „Szkoła jak Dom”. 


Język angielski – nasze osiągnięcia!


Już od ponad pięciu lat uczniowie naszej szkoły przystępują do międzynarodowychegzaminów University of Cambridge ESOL Examinations. Najmłodsi zdają egzaminyCambridge Young Learners na poziomie Movers i Flyers. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych przystępują do egzaminu Key English Test, niektórzy osiągają najwyższe wynikijuż w klasie piątej! Wszyscy z powodzeniem zdają testy, a wielu uczniów cieszy się wyróżnieniem. Systematyczna praca i przygotowanie na zajęciach gwarantują sukces i budują językowe umiejętności. Egzaminy dają szansę na pozaszkolne sprawdzenie się w międzynarodowym wymiarze. To zabawa i gwarantowana satysfakcja. Już dziś dołącz do nas i do naszego grona anglofilów!

Zobacz nasz certyfikat -->

Certyfikat

Certyfikat