Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Konkurs Piosenki Europejskiej

PSP „Szkoła jak Dom” w Katowicach serdecznie zaprasza
dzieci przedszkolne (grupy 5- i 6- latków)
oraz
uczniów klas 4-7 szkół podstawowych i gimnazjalistów
wraz z opiekunami do wzięcia udziału
w XII Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Europejskiej „Śpiewać każdy może...”

Cele konkursu:

1. Popularyzacja kultury krajów europejskich.

2. Propagowanie nauki języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

3. Zachęcanie do prezentacji swoich umiejętności w przyjaznej atmosferze.


Organizatorzy:

mgr Małgorzata Bubik


Miejsce:

Aula Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach, ul. Witosa 18


Termin konkursu:

14 marca 2019 r. (czwartek)

10.00 – rozpoczęcie


Adresaci:

W imprezie mogą brać udział dzieci przedszkolne (5-, 6- latki) oraz uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i gimnazjaliści.


Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie szkoły z wyłączeniem placówek artystycznych.
 2. Do prezentacji zapraszamy wyłącznie solistów.
 3. Solista może sam sobie akompaniować lub może mu akompaniować inny uczeń/nauczyciel.
  W zgłoszeniu należy podać nazwisko akompaniatora. Dozwolony jest jeden instrument.
 4. Nauczycieli prosimy o przygotowanie uczniów do:
  • Zaśpiewania jednej piosenki o dowolnej tematyce po angielsku, niemiecku lub hiszpańsku.
  • Repertuar należy dostosować do wieku wykonawcy.
 5. Nauczyciel znajduje podkład muzyczny bez słów (nagranie na CD).
 6. Każda placówka może zgłosić maksymalnie:
  • 2 uczestników
 7. W konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy Konkursu Piosenki Europejskiej i Konkursu Kolęd Europejskich z lat ubiegłych.

Organizatorzy zapewniają:

1. 3 mikrofony bezprzewodowe.

2. Pianino lub keyboard.

3. Sprzęt do odtwarzania nagrań CD.

4. Dyplomy dla wszystkich uczestników, podziękowania dla nauczycieli oraz nagrody za zdobyte miejsca.


Kryteria oceny:

1. Poprawność językowa.

2. Jakość wykonanej piosenki pod względem muzycznym.

3. Ogólne wrażenia artystyczne.


Pobierz zgody (PDF)

Formularz zgłoszeniowy


lp Imię i nazwisko uczestnika Tytuł piosenki Kategoria Język
1
2