Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Konkurs Recytatorski "O Skrzydło Pegaza"

 
XVIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski "O Skrzydło Pegaza"

Już po raz osiemnasty zapraszamy do wzięcia udziału w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „O Skrzydło Pegaza”, nad którym honorowy patronat sprawuje Prezydent Miasta Katowice. Mamy nadzieję, że również w tym roku spotka się on z Państwa zainteresowaniem.

Konkurs odbywa się na dwóch poziomach: dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz III gimnazjum. Każdą szkołę może reprezentować trzech uczniów (dla każdego poziomu) wyłonionych na drodze eliminacji wewnątrzszkolnych przez nauczycieli polonistów.

Etap II międzyszkolny odbędzie się w auli Zespołu Szkół Prywatnych przy ulicy Witosa 18 w Katowicach w terminach:

- dla klas IV-VI szkół podstawowych: 26 marca 2019 roku o 9.00,

- dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz dla klas III szkół gimnazjalnych: 26 marca 2019 roku o 11.00.

Do II etapu uczniowie przygotowują jeden utwór poetycki.

Tegoroczny motyw przewodni konkursu to SZCZĘŚCIE. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 50 wersów. Wiersz nie może być jednak krótszy niż 20 wersów.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do etapu III - finału - przygotowują jeden tekst poetycki o tematyce dowolnej oraz dowolny fragment prozy. W finale długość utworu poetyckiego nie może przekraczać 40 wersów, a recytacja fragmentu prozatorskiego nie powinna przekraczać 4 minut.

O terminie finału powiadomimy wszystkich zakwalifikowanych uczniów drogą elektroniczną.

Zgłoszenie należy wypełnić do 22 marca 2019r.lp Imię i nazwisko uczestnika Autor i tytuł wybranego utworu Kategoria
1
2
3
4