Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Świetlica szkolna to miejsce, które odgrywa kluczową rolę w życiu uczniów, szczególnie tych, którzy muszą pozostać w szkole po zakończonych zajęciach. W świetlicy dzieci mogą spędzać czas na zabawie, nauce, rozmowach z rówieśnikami czy tworzyć prace plastyczne.

POWRÓT