Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Programy

Nowoczesne techniki uczenia się

W dzisiejszym świecie nie sposób przyswoić wiadomości bez zastosowania nowoczesnych technik uczenia się. Sukces w zdobywaniu wiedzy zależy od szybkości i skuteczności nauki,  sprawnego czytania, aktywnego słuchania, umiejętności zapamiętywania, dobrej koncentracji, czytelnych technik notowania, właściwej organizacji nauki oraz od wiary w swoje możliwości, motywacji do pracy i umiejętności zwalczania stresu.

W Prywatnej Szkole Podstawowej „Szkoła jak Dom” kurs z efektywnych technik uczenia się trwa trzy lata i obejmuje klasy trzecie, czwarte i piąte. Na pierwszych lekcjach uczniowie dowiadują się o tym, jak działa nasz mózg, jakie są jego możliwości, w jaki sposób możemy usprawnić jego działanie, czyli otrzymują instrukcję obsługi swojego umysłu.

klasach trzecich program przewiduje zabawy z zakresu podnoszenia poziomu koncentracji oraz poprawiające podzielność uwagi, ćwiczenia usprawniające pamięć bezpośrednią i długotrwałą,   ćwiczenia z zakresu aktywnego słuchania. W klasach najmłodszych wprowadzane są również ćwiczenia zawierające elementy szybkiego czytania, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększania tempa postrzegania wzrokowego. Dzieci zapoznawane są również z nieliniowymi technikami notowania czyli mapami pamięci.

klasach czwartych uczniowie pracują nad szybkim i efektywnym czytaniem, doskonalą pamięć logiczną i mechaniczną, podnoszą swój poziom koncentracji oraz rozwijają umiejętności w zakresie notowania technikami map myśli.

Uczniowie klas piątych kształcą się w umiejętnościach inteligentnej lektury i nadal doskonalą czytanie z dobrym zrozumieniem oraz aktywne słuchanie, poznają nowe techniki zapamiętywania, do zapisywania informacji stosują notatki wewnętrzne, liniowe, strukturalne i nieliniowe, pracują nad organizacją pracy umysłowej oraz uczą się, jak eliminować wysoki poziom stresu.

Na każdym poziomie nauki dzieci zdobywają umiejętności w dziedzinie sprawnego i skutecznego myślenia,  co pobudza kreatywność i umożliwia uczniom stać się ludźmi myślącymi. Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia pokazowe, które odbywają się każdego roku w dni otwarte Prywatnej Szkoły Podstawowej „Szkoła jak Dom”. 

 


Język angielski – nasze osiągnięcia!

Już od ponad pięciu lat uczniowie naszej szkoły przystępują do międzynarodowychegzaminów University of Cambridge ESOL Examinations. Najmłodsi zdają egzaminyCambridge Young Learners na poziomie Movers i Flyers. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych przystępują do egzaminu Key English Test, niektórzy osiągają najwyższe wynikijuż w klasie piątej! Wszyscy z powodzeniem zdają testy, a wielu uczniów cieszy się wyróżnieniem. Systematyczna praca i przygotowanie na zajęciach gwarantują sukces i budują językowe umiejętności. Egzaminy dają szansę na pozaszkolne sprawdzenie się w międzynarodowym wymiarze. To zabawa i gwarantowana satysfakcja. Już dziś dołącz do nas i do naszego grona anglofilów!

Zobacz nasz certyfikat -->

 

Certyfikat

Certyfikat


KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

„KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA” to program edukacyjny skierowany do uczniów klas pierwszych. Wraz z początkiem września dzieci rozpoczęły swoją szkolną przygodę. Jest to ważny czas, aby rozmawiać z pociechami na temat bezpieczeństwa, uczyć je unikania zagrożeń oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

 W roku szkolnym 2013/2014 w ramach programu „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA” pierwszoklasiści z PSP „Szkoła jak Dom” uczą się jak być bezpiecznym na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie odpoczynku. Uczniowie klas pierwszych będą również:

 • uczestniczyć w spotkaniu ze Sznupkiem,

 • uczestniczyć w warsztatach „Po drodze nam z LEGO”, organizowanych przez Straż Miejską w Katowicach,

 • oglądać spektakl teatralny pt. „O Dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwanej”,

 • uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez panią Iwonę i panią Martę,

 • słuchać opowiadań czytanych przez rodziców i rozmawiać z nimi na temat zagadnień poruszanych w lekturach.

Edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa jest zadaniem długofalowym i wymagającym zaangażowania zarówno ze strony rodziców, jak i nauczycieli. Mamy nadzieję, że dzięki tej akcji uda nam się wspólnie wykonać kolejny, duży krok w kierunku zapewnienia naszym dzieciom bezpieczeństwa.


Eko-Szkoła

Uczniowie klas PIERWSZYCH I DRUGICH biorą udział w programie Eko-Szkoła - międzynarodowym projekcie edukacyjnym. Projekt powstał przy współpracy firmy Panasonic oraz pozarządowej organizacji Foundation for Environmental Education, a jest skierowany do uczniów  w wieku od 6 do 11 lat. Umożliwia w ciekawy i interesujący sposób naukę o zmianach klimatycznych oraz sposobach ochrony przyrody . Celem Programu Eko- szkoła jest również kształtowanie przyjaznej postawy wobec środowiska naturalnego.


Zippi

ZippiPodstawowe założenie, jaki przyświeca programowi Przyjaciele Zippiego jest bardzo proste – jeśli małe dzieci nauczą się  jak radzić sobie z trudnościami, to w okresie dorastania i dorosłości, powinny lepiej radzić sobie z problemami i kryzysami.

Program uczy dzieci, jak radzić sobie z codziennymi problemami, jak nazywać uczucia, jak o nich rozmawiać oraz jak najlepiej dobierać sposoby radzenia sobie. Program zachęca również dzieci do pomagania innym ludziom w ich problemach.

Program Przyjaciele Zippiego nie mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: "To rozwiązanie jest dobre a tamto złe". Natomiast zachęca dzieci do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad sobą.

Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość, jak również jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile. 

Program uczy dzieci:

 • Jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać.

 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć.

 • Jak słuchać uważnie.

 • Jak prosić o pomoc.

 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie.

 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem.

 • Jak mówić przepraszam.

 • Jak radzić sobie w sytuacji, kiedy jest się krzywdzonym.

 • Jak rozwiązywać konflikty.

 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, między innymi ze śmiercią.

 • Jak adaptować się do nowych sytuacji.

 • Jak pomagać innym.

 


Nasza szkoła przyłączyła się do programu „WF z Klasą”

Program jest koordynowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Partnerami medialnymi są Gazeta Wyborcza i Sport.pl. Akcja objęta została honorowym patronatem Minister Sportu i Turystyki oraz Minister Edukacji Narodowej. Program „WF z klasą ” ma na celu zmienić myślenie o lekcjach i nauczycielach wychowania fizycznego, wprowadzać metody nowoczesnego nauczania oraz propagować zdrowy styl życia.

W ramach programu prowadzone są blogi, na których można śledzić działania podejmowane przez nauczycieli wychowania fizycznego, wypełniać ankiety dotyczące wychowania fizycznego, czytać artykuły i materiały o aktywności fizycznej oraz obserwować działania realizowane w naszej szkole. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych blogów:

Prywatna Szkoła Podstawowa SZKOŁA JAK DOM
Prywatne Gimnazjum AMICUS
Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. M. Wańkowicza