Prywatna Szkoła Podstawowa w Katowicach

"Szkoła jak Dom"

Szkolna Liga Konkursowa

REGULAMIN PUNKTACJA WYNIKI

 

Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione,
z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach,

potencjalną wybitną inteligencją i zadatkamina 
rozwijanie wielkiej twórczości oraz z dużym talentem społecznym.
Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju.”

David Levis

 

Jednym z priorytetów współczesnej szkoły jest wspieranie uzdolnień oraz talentówuczniów. Fundamentalne znaczenie dla rozwoju potencjału dziecka ma okres edukacjiwczesnoszkolnej. To czas kiedy uczniowie poznają różne dziedziny wiedzy, badająi odkrywają osobiste talenty, poznają swoje mocne strony. Naszym zadaniem jest im pomóci towarzyszyć w tej pracy stwarzając ku temu odpowiednie warunki oraz możliwościosiągnięcia sukcesu.

Dbając o tak pojęty wszechstronny rozwój osobowości dzieci, oferujemy naszymuczniom szeroką gamę zajęć dodatkowych oraz możliwość udziału w licznychprzedsięwzięciach o charakterze społecznym. W roku szkolnym 2014/2015 pragniemyrównież zaprosić wszystkich uczniów i uczennice do udziału w Szkolnej Lidze Konkursowej.

W naszym zamyśle Szkolna Liga Konkursowa to swoiste forum prezentowania uczniowskichuzdolnień i talentów. Forum, gdzie w duchu zdrowego współzawodnictwa uczniowie próbująswoich sił w różnych dziedzinach wiedzy, zdobywają cenne doświadczenie, przełamują tremęi stres towarzyszący publicznym wystąpieniom. W ten sposób nasi wychowankowie mogąodkrywać i rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia.